Dalkaya (Gidiver) Köyü Tarihi

Yazdır

93 harbi olarak bilinen 1877-78 yıllarında Osmanlı Rus savaşı sonrasında bugün Gürcistan sınırları içinde kalmış olan Batum Acara'dan gelen insanlar tarafından kurulan bir gürcü köyüdür. Batum'dan gelen büyüklerimiz ilk önce Yolkonak

köyüne yerleşmişler, bu günkü köyün bulunduğu yerde kendilerine yayla olarak tahsis edilmiştir. Niksar ovasının o günkü şartlarında bataklık ve sazlıklardan dolayı sivrisineğin fazlaca bulunması sebebiyle buraya yerleşmişlerdir. Bazı ailelerde ilk yerleştikleri Yeşilhisar (Abdalkolu) ve Oluklu (Pörekli) köylerinden gelip buraya yerleşmişlerdir. Daha sonra Şavşat'tan ve Trabzondan gelenlerde bu köye yerleşmiştir...

Köyümüz ilk kurulduğu Gidiver ismini almış daha sonra Cumhuriyet döneminde köy isimlerinin Türkçeleştirilmesi kapsamında Dalkaya ismiyle değiştirilmiştir.